יעוד: הקמת בנין מגורים – בנייה רוויה
עבודה כללה: הקמת בניין מגורים, 8 יח"ד בגדלים של 120-180 מ"ר ליחידה, לרבות חניונים תת קרקעיים
היקף: 2,000 מ"ר
בוצע עבור: עו"ד פרייליך

צור קשר

חברת אפטרון יזמות בע"מ

בית שערים

טלפון: 04-9873331/8

פקס: 04-9873337

דוא"ל: office@eptron-ltd.com