יעוד: 10 צמודי קרקע
עבודה כללה: הקמת 10 יחידות צמודי קרקע של כ-230 מ"ר ליחידה לרבות מרתפים.
היקף: 2,500 בינוי ו-1,000 פיתוח
בוצע עבור: עו"ד ניסו דני – מנהל קבוצת רכישה

צור קשר

חברת אפטרון יזמות בע"מ

בית שערים

טלפון: 04-9873331/8

פקס: 04-9873337

דוא"ל: office@eptron-ltd.com